AGUS SUPANA, S.Pd.
KD : 26
NPP : 196508041990031016
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Sungkur, Semangkak, Klaten Tengah, Klaten
No Tlp : ***
Status : Guru